در حال بازسازی وب سایت هستیم

از سال 1389 جهت خدمت به جامعه حقوقی کشور شروع به فعالیت کردیم. چند سال بعد دقیقاً موقعی که خواستیم تحول اساسی در وب سایت و خدمت رسانیمان ایجاد کنیم دچار مشکل شدیم و سایت از دسترس خارج شد..