اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مورد هزینه های خدمات قضائی

یادداشت

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مورد هزینه های خدمات قضائی یکشنبه, 30 آبان 1395 ساعت 09:10

(2 رای‌ها)
325 بار

اطلاعات تکميلي

  • تعداد صفحات: 1
  • حجم: 100 kb

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ ـ ۴/۳/۱۳۹۵ منتشر شده است و نظر به اینکه کپی قانون دریافت‌شده از سیستم پیام دولت (ضمائم و جداول پیوست) ناخوانا و فاقد کیفیت مناسب برای انتشار بوده و متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر از مرجع ارسال‌کننده فایل یا نسخه خوانا و مطلوب ارسال نگردیده، لهذا با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱ قانون مدنی یعنی انتشار ظرف مدت ۷۲ ساعت از همان نسخه دریافت شده از سیستم پیام دولت استفاده شده که اکثر اشتباهات چاپی ناشی از ناخوانا بودن متن ارسالی می‌باشد. لذا ضمن عذرخواهی از اشتباه پیش‌آمده جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

عنوان جزﺀ

 

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

 

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیـری موضـوع تخلفـات

 

رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشده

 
 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجـازات جـایگزین حـبس باشـد و

 

به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوده

 
 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجـازات جـایگزین حـبس

 

باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوده٭

 
 

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

 

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

 

هزینه گواهی امضای مترجم توسطدادگستری برای هر مورد

 

هزینه پلمپاوراق ترجمه شده توسطمترجم رسمی دادگستری

 

هزینه پلمپگواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هرمورد

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هرسالک

 

پروانه وکالت درجهم١ق

 

پروانه مترجم رسمی، کارشناسرسمی، وکالت درجهم٢ق و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

 

پروانه وکالت درجهم٣ق ٭

 

پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها

 

پروانه وکالت اتفاقی

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداریک شعب دیوان

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداریک شعب تجدیدنظر

 

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

 

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

 

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی

 

هزینه دادرسی موضوع بند١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 

در مرحله بدوی تا مبلغدویست میلیون ریال

 

در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال

 

در مرحله تجدید نظر

 

در مرحله فرجام خواهی

 

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخصنباشد

 

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

 

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

 

هزینه تطبیقاوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجـع قضـائی و گـواهی صـادره

 

از دفاتر کلیه مراجع مذکور

 
 

هزینه ابلاغاظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

 

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحلک

 

تا مبلغیک میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١قریال

 

نسبت به مازاد تا ده میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١٠قریال

 

نسبت به مازاد تا یکصد میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١٠٠قریال

 

مازاد بریکصد میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١٠٠ق ریال

 

هزینه صدور گواهی عدم سوﺀپیشینه کیفری ـ نسخه اول

 

هزینه صدور گواهی عدم سوﺀپیشینه کیفری ـ نسخههای بعدی

 

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

 

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینـه اجـرای آراﺀو تصـمیمات

 

مراجع غیردادگستری در دادگستری

 

تعرفه هر شکایت کیفری

 

تعرفه هرشکایت کیفری در مرحله تجدید نظر

 

طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی

 

طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر

 

تعرفه اجرای ماده٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٤ل١٢ل١٣٩٢

 
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها