متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و پیوست های آن

یادداشت

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و پیوست های آن سه شنبه, 16 آذر 1395 ساعت 17:07

(0 رای‌ها)
556 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: سازمان بودجه و برنامه
  • تعداد صفحات: 250
  • حجم: 7 mb

رییس جمهور روز یکشنبه چهارده آذرماه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت دخل و خرج سال آینده را با مجموع منابع ۳۲۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایسنا، کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار  افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است.

منابع عمومی در حالی تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است. این رقم  در قیاس با رقم پیشنهادی ۲۶۷ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال جاری تا ۵۳ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا ۲۶ هزار میلیارد افزایش دارد.

اما واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است؛ با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و کل درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای سال جاری درآمد فروش حاصل از نفت ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از فروش نفت است.

اما واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق-  ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری کاهش دارد. در قانون بودجه امسال واگذاری دارایی‌های مالی تا ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

در مجموع  خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه آن با پیش‌بینی عملکرد امسال است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ۱۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

 

 

 

جدول شماره -16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)

 

 

ردﻳﻒ

 

موضوع تعرفه

 

عنوان جزء

نرخ تعرفه( ریال)

 

28

 

درآمدحاصل ازصدوراسناد الکترونیکی اسناد رسمی ردیف

هزینه صدورالکترونیکی اسناد رسمی به ازاي هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی

50.000

 

140166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیاتهاي حل اختلاف موضوع

15,000

 

 

 

 

 

قانون کار براي هر برگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیري

از 3.000.000تا

 

 

 

 

 

موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد.

30.000.000

 

 

 

 

 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات

از 30.000.000تا

 

 

 

 

 

جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود.

90.000.000

 

 

 

 

 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات

از 90.000.000تا

 

 

 

 

 

جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود.

900.000.000

 

29

 

تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 140101

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفري به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

50,000

 

 

تقدیم شکایت به دادسراي انتظامی قضات

200,000

 

 

 

 

 

هزینه گواهی امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد

300,000

 

 

 

 

 

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستري

300,000

 

 

 

 

 

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد

300,000

 

 

 

 

 

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

300,000

 

 

 

 

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمدید آن در هر سال :

 

 

 

 

 

 

پروانه وکالت درجه (1)

7,000,000

 

 

 

 

 

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم

4,500,000

 

 

 

 

 

مرکز استان درهر مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه وکالت درجه (3)

2,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره -16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)

 

 

ردﻳﻒ

 

موضوع تعرفه

 

عنوان جزء

نرخ تعرفه( ریال)

 

 

 

 

 

پروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی در سایر شهرستانها

750,000

 

 

 

 

 

پروانه وکالت اتفاقی

500,000

 

 

 

 

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري : شعب دیوان

150,000

 

 

 

 

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري : شعب تجدید نظر

300,000

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در دعاوي غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع

از 300.000تا 500.000٫1

 

 

 

 

 

قضائی بسته به نوع دعوي

طبق بخشنامه رئیس قوه

 

 

 

 

 

قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی موضوع بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت

 

 

 

 

 

 

در مرحله بدوي تا مبلغ دویست میلیون ریال

دو ونیم درصد ارزش

 

ادامه29

 

تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 140101

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله بدوي بیش از دویست میلیون ریال

سه ونیم درصد ارزش

 

 

 

 

 

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله تجدیدنظر

چهار و نیم درصد ارزش

 

 

 

 

 

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله فرجامخواهی

پنج و نیم درصد ارزش

 

 

 

 

 

خواسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم دادخواست

1,000,000

 

 

 

 

 

مشخص نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه اجراي موقت احکام در کلیه مراجع قضائی

200,000

 

 

 

 

 

هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهاي قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی

300,000

 

 

 

 

 

کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره -16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)

 

 

ردﻳﻒ

 

موضوع تعرفه

عنوان جزء

نرخ تعرفه( ریال)

 

 

 

 

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداري و سایر مراجع

10,000

 

 

 

 

قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

75,000

 

 

 

 

هزینه رسیدگی به شکایت کیفري علیه صادر کننده چک بلامحل :

 

 

 

 

 

تا مبلغ یک میلیون (1000000)ریال

50,000

 

 

 

 

نسبت به مازاد تا ده میلیون (10000000)ریال

200,000

 

 

 

 

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100000000)ریال

300,000

 

ادامه29

 

تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 140101

مازاد بر یکصد میلیون (100000000)ریال

یک در هزار

 

 

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري - نسخه اول

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري - نسخه هاي بعدي

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفري

200,000

 

 

 

 

هزینه اجراي احکام دعاوي غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجراي

از 000٫300ریال تا

 

 

 

 

آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستري

000٫500٫1ریال

 

 

 

 

طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه اجراي ماده 477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392/12/4

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه طرح پرونده هاي غیر کیفري مالی علاوه بر هزینه دادرسی

100,000

 

 

 

 

افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستري از پرداخت این هزینه معاف هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها