فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یادداشت

فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوشنبه, 19 بهمن 1394 ساعت 19:15

(0 رای‌ها)
735 بار

ردیف

نام نشریه

اعتبار

سردبیر

وبگاه

1

آموزه های فقه مدنی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی - پژوهشی

محمد واعظ زاده خراسانی

اینجا کلیک کنید

2

آموزه های حقوق کیفری - دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی - پژوهشی

علی حسین نجفی

اینجا کلیک کنید

3

پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی

علمی - پژوهشی

منصور جباری

اینجا کلیک کنید

4

پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس

علمی - پژوهشی

محمد عیسایی تفرشی

اینجا کلیک کنید

5

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهشکده حقوقی شهر دانش

علمی - پژوهشی

محمد آشوری

اینجا کلیک کنید

6

پژوهش های حقوقی - موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

علمی - ترویجی

سید قاسم زمانی

اینجا کلیک کنید

7

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

علمی - پژوهشی

علی اکبر ایزدی فرد

اینجا کلیک کنید

8

پژوهش های فقهی - دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

حبیب اله طاهری

اینجا کلیک کنید

9

پژوهشنامه حقوق اسلامی - دانشگاه امام صادق(ع)

علمی - پژوهشی

نجاد علی الماسی

اینجا کلیک کنید

10

پژوهشنامه حقوق کیفری - دانشگاه گیلان

علمی - پژوهشی

علی حسین نجفی

اینجا کلیک کنید

11

تحقیقات حقوقی - دانشگاه شهید بهشتی

علمی - پژوهشی

محمدعلی اردبیلی

اینجا کلیک کنید

12

تعالی حقوق - دادسرای عمومی و انقلاب تهران

علمی - ترویجی

جعفر دولت آبادی

اینجا کلیک کنید

13

حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق) - دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

محمدحسن صادقی مقدم

اینجا کلیک کنید

14

حقوق اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

علمی - پژوهشی

عبدالحسین شیروی

اینجا کلیک کنید

15

حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید

علمی - پژوهشی

ربیعا اسکینی

اینجا کلیک کنید

16

حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) - پردیس قم دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

عبدالحسین شیروی

اینجا کلیک کنید

17

مجله حقوقی بین المللی - دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری

علمی - پژوهشی

عباسعلی کدخدایی

اینجا کلیک کنید

18

حقوقی دادگستری - قوه قضاییه

علمی - پژوهشی

حسین میرمحمد صادقی

اینجا کلیک کنید

19

دانش حقوق مدنی - دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های دیگر

علمی - پژوهشی

محمود باقری

اینجا کلیک کنید

20

دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد

علمی - پژوهشی

حسین صابری

اینجا کلیک کنید

21

دیدگاه های حقوق قضایی - دانشگاه علوم قضایی با همکاری دانشگاه های دیگر

علمی - پژوهشی

سید مرتضی قاسم زاده

اینجا کلیک کنید

22

فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد

علمی - پژوهشی

محمد تقی فخلعی

اینجا کلیک کنید

23

فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تبریز

علمی - پژوهشی

سید محمدتقی علوی

اینجا کلیک کنید

24

فقه و حقوق خانواده - دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

علمی - ترویجی

محمدعلی اردبیلی

اینجا کلیک کنید

25

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) - دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

علی مظهر قراملکی

اینجا کلیک کنید

26

مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز

علمی - پژوهشی

علی اصغر حاتمی

اینجا کلیک کنید

27

مجله مطالعات حقوق تطبیقی - موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

سعید حبیبا

اینجا کلیک کنید

28

مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابق) - دانشگاه سمنان

علمی - پژوهشی

احمد باقری

اینجا کلیک کنید

 
 

توضیحات:

 

1. این فهرست بر اساس آخرین رتبه بندی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دی ماه 1392) تهیه شده است.

 

2. این فهرست در پایان هر فصل به روز رسانی می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها