منشور حقوق متهم

یادداشت

منشور حقوق متهم چهارشنبه, 21 آبان 1393 ساعت 13:22

(0 رای‌ها)
656 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: حق گستر
  • تعداد صفحات: 3
  • حجم: 96 KB
  • شماره ثبت: 1389-8-18-28218

:>:منشور حقوق متهم در پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر:<:

اصل برائت:
اصل، برائت است؛ لذا هركس به ارتكاب جرمي متهم شود حق دارد بي گناه فرض شود . مگر اين كه
مجرميت وي با رسيدگي قانوني اثبات شود.
لذا:
هيچكس را نميتوان بازداشت كرد مگر به حكم قانون و دستور قضايي.
در جرائم مشهود، ضابطين دادگستري مي توانند متهم را تنها در صورت ضرورت انجام تحقيقات و
عدم امكان دسترسي به مقام قضايي تا 24 ساعت بدون دستور قضايي در بازداشت نگه دارند.
ارائه دليل براي اثبات وقوع جرم و ارتكاب جرم توسط متهم، بر عهده شاكي و دادسرا است.
هر متهم حق دارد از مأموري كه قصد دستگيري او ر ا دارد مدارك شناسائي و دستور قضايي مبني بر
دستگيري را مطالبه كند. مگر اين كه جرم مشهود باشد كه نياز به دستور قضايي ندارد.
بيطرفي مرجع رسيدگي:
متهم حق دارد در يك مرجع قضايي بيطرف و عادل به اتهامش رسيدگي شود.
حق سكوت:
هر متهم حق دارد از پاسخگويي به پرسشهاي غير مرتبط با موضوع اتهام سكوت اختيار كند.
ضرورت تفهيم اتهام:
دادسرا و دادگاه بلافاصله پس از حضور متهم يا حداكثر تا 24 ساعت بايد نوع اتهام و دلايل آن را به متهم
تفهيم نمايد تا متهم بداند به چه اتهامي و به استناد چه دلايلي احضار يا جلب شده است.
حق مطالعه پرونده:
هر متهم حق دارد پرونده اتهامي خود را مورد مطالعه قرار دهد تا از محتويات آن مطلع شود؛ اما حق گرفتن
كپي از اوراق آن را ندارد.
مصونيت منزل و مسكن:
هيچ مأمور انتظامي حق ورود به منزل متهم را ندارد مگر اين كه قاضي رسيدگي كننده به پرونده دستور ورود
به منزل را صادر كرده باشد.

حق استفاده از وكيل:
هر متهمي حق دارد در مرحله دادسرا يك نفر و در مراحل ديگر حداكثر از دو نفر وكيل دادگستري
براي دفاع از خود استفاده كند.
هر متهم حق دارد در صورت ناتواني مالي وفق ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري از دادگاه
بخواهد براي او وكيل بگيرد. در اين صورت متهم هيچ پولي به وكيل پرداخت نخواهد كرد.
در جرائمي كه حسب قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد داشتن وكيل
دادگستري براي متهم ضروري است و اگر متهم وكيل معرفي نكند دادگاه يا دادسرا براي او وكيل
تسخيري ميگيرد.
دادگاه اطفال:
به اتهام كليه افراد زير 18 سال بايد در دادگاه اطفال با رعايت شرايط قانوني رسيدگي شود.
براي رسيدگي به اتهام اطفال، حضور پدر متهم يا وكيل دادگستري نزد مرجع قضايي ضروري است.
اطفال در صورت بازداشتشدن در كانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشوند.
حق اعتراض:
هر متهم حق دارد به قرار بازداشت موقت يا قرار تأميني كه به بازداشت وي انجاميد تا 10 روز از
تاريخ ابلاغ اعتراض كند.
هر متهم حق دارد از حكم محكوميت خود كه از سوي دادگاه صادر شده است در حدود قانون
تجديد نظرخواهي كند.
ضرورت پذيرش تأمين:
چنانچه براي متهمي قرار تأمين –كفالت، وثيقه، التزام - صادر شده باشد، حق دارد با التزام يا معرفي كفيل
متمكن و يا توديع وثيقه مناسب بلافاصله آزاد شود.
آزادي فوري:
هر متهم حق دارد در صورت صدور رأي برائت، قرار تعليق اجراي مجازات، قرار موقوفي يا منع تعقيب يا
قبولي قرارهاي تأمين، بلافاصله آزاد شود.
حق دفاع:
هر متهم حق دارد در برابر اتهام انتسابي از خود دفاع كند و مرجع رسيدگي كننده بايد فرصت لازم را به متهم
بدهد. هر متهم براي دفاع از خود مي تواند به دلايلي هم چون شهادت شهود، سند، تحقيقات محلي و ... استناد
كند.

منع شكنجه:
شكنجه به هر نحو و از سوي هرشخص ممنوع است .شكنجهكننده قابل تعقيب است و اقرار حاصل از شكنجه
فاقد اثر قانوني است.
حفظ اموال:
اموال متهمان از هرگونه تعرض مصون است . وسايلي كه در جريان ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته يا
از طريق ارتكاب جرم به دست آمده است به دستور مقام رسيدگي كننده توقيف خواهد شد . استفاده از اموال
توقيف شده توسط هر شخص مطلقاً ممنوع است.
حق دادخواهي:
دادخواهي حق مسلم هر فرد است؛ لذا هرگاه به فردي ظلم شود او حق دارد با مراجعه به دادگاه صالح با
رعايت مقررات قانوني، درخواست احقاق حق كند.
اعلام برائت:
هرگاه متهمي پس از رسيدگي از اتهام انتسابي تبرئه شود حق دارد با هزينه شخصي نسبت به اتتشار حكم
برائت در نشريات اقدام كند.

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها