قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار

یادداشت

قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار سه شنبه, 04 فروردين 1394 ساعت 17:34

(0 رای‌ها)
586 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: جواد صبیح ملکی
  • تعداد صفحات: 36
  • حجم: 236 kb
  • شماره ثبت: 1393-2-15-39553

جهان امروز به سوی تخصصی شدن هر چه بیشتر گام بر می دارد . انسان، امروز آموخته است که با تفکیک علوم به زیر گروههای آن ، تخصص بیشتری را به دست آورد و مسائل خود را با سرعت و سهولت بیشتری حل و فصل کند. این امر سبب میشود که هر رشته نیز متخصص خاص خود را طلب کند و افرا د نیز بیشتر علاقه مند میشوند با توجه به نیازهای خود برای یافتن راه حل مناسب به متخصص خاص هر رشته مراجعه کنند. حرفهء مالی و موضوع سرمایه گذاری نیز از این امر مستثنی نیست و قاعده عمومی در این مورد اجرا میشود. امروز سرمایه گذاران علاقه مند هستد نیاز های اطلاعاتی خود را برای تصمیم گیری در امر سرمایه گذاری از متخصصان رشته های مالی دریافت کنند و همین امر زمینهء ایجاد حرفهء مشاوره و سبدگردانی را در زمینه سرمایه گذاری سهام و بورس اوراق بهادار فراهم می کند.
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در هر کشوری امروز تلاش می شود تا با به کارگیری ابزارها و تکنولوژی های پیشرفته ، ریسک سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را کاهش داده و با جذب سرمایه ی بیشتر در فعالیتهای مولد، سطح تولید واقعی ، سطح اشتغال، سطح درآمد و در نتیجه سطح رفاه عمومی اجتماعی را افزایش دهد.
در این تحقیق بر آنیم که ماهیت و آثار قرارداد سبدگردانی را بررسی کنیم و ببینیم که این قرارداد از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها چه جایگاهی دارد؟ آیا همه این قواعد در این قرارداد نیز مجری است؟ یا استثنائاتی هم دارد؟ و وجه تمایز و شباهت این قرارداد را با قراردادهی دیگر بررسی می کنیم و در ادامه انعقاد قرارداد سبدگردانی و سپس نحوه فعالیت سبدگردانان در حوزه سبدگردانی را مورد مداقه قرار می دهیم.
با توجه به جدیدالتصویب بودن آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب4/8/83 و دستور العمل اجرایی آن مصوب17/10/85 ، متاسفانه بررسی قرارداد سبدگردانی پیشینه ای نداشته و به طور علمی و خاص مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است . به همین خاطر منبع مستقیمی در این رابطه وجود ندارد و یا حداقل نگارنده پس از جستجوی زیاد قادر به یافتن چنین منابعی نشد. لذا بر آن شدیم تا مقررات آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب 4/8/83 و دستورالعمل اجرایی آن مصوب17/10/85 و قرارداد نمونه سبدگردانی را دست آویز تحقیق قرار داده و با تحلیل آن مقررات حاصل کار را به شکل کنونی ارئه دهیم . امید است که مفید واقع شود.

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: کليات
مبحث نخست: تعريف اصطلاحات
گفتار نخست : تعريف سبد گرداني
الف) تعريف سبدگرداني از ديدگاه سبدگردان
ب) تعريف سبدگرداني از ديدگاه سرمايه گذار
ج) تعريف سبدگرداني از ديدگاه آئــين نـامه ارائـه ي خدمات مـشاوره و ســبدگردانـي مـصـوب / /
گفتار دوم: تعريف سبد
گفتار سوم: تعريف سبدگردان
گفتار چهارم: تعريف سرمايه گذار
مبحث دوم: اهميت سبدگرداني
مبحث سوم: شرايط اعطاي خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار
بخش دوم: ماهيت قرارداد سبدگرداني
مبحث نخست: مفهوم قرارداد
گفتار نخست: تعريف عقد در قانون مدني
گفتار دوم: تعريف جامع از عقد
مبحث دوم:مفهوم قرارداد سبدگرداني
گفتار نخست: معني قرارداد سبدگرداني
گفتار دوم: تمييز سبدگرداني از ساير قرارداد ها
الف) سبدگرداني و بيع
ب) سبدگرداني و قرض
ج) سبد گرداني و صلح
د) سبدگرداني و اجارهء اشخاص
ه) شباهت سبدگرداني و وکالت
مبحث سوم: اوصاف قرارداد سبدگرداني
گفتار نخست: سبدگرداني از عقود عهدي است
گفتار دوم: سبدگرداني از عقود معوض است
گفتار سوم: سبدگرداني عقدي جايز است
مبحث چهارم: انعقاد قرارداد سبدگرداني
گفتار نخست: اراده ؛ قصد و رضا
الف) اجراي اصل حاکميت اراده در سبدگرداني
ب) محدوديتهاي ناشي از آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني مصوب / / و قرارداد نمونه سبدگرداني
ج) محدوديتهاي ناشي از قراردادهاي خصوصي
گفتار دوم: اهليت و اختيار تصرف
گفتار سوم: موضوع قرارداد سبدگرداني
بخش سوم: اثر حقوقي قرارداد سبدگرداني
بخش چهارم: نحوهء فعاليت کارگذارن در حوزهء سبدگرداني
مبحث نخست: مزاياي ارائه خدمات سبدگرداني
گفتار نخست: مزاياي ارائه خدمات سبدگرداني از ديدگاه کلان
الف)جذب نقدينگي در جامعه
ب) افزايش توليد ملي
ج) ورود سرمايه هاي بزرگتر و بلند مدت
د) جلب اطمينان بيشتر نسبت به بازار سرمايه و کمک به شفافيت اين بازار
ه) کاهش امکان دستکاري قيمتها
گفتار دوم: مزاياي ارائه خدمات سبدگرداني از ديدگاه سرمايه گذاران
الف) نداشتن تخصص مالي
ب) نداشتن وقت کافي
ج) مديريت ريسک
د) مراجعه حضوري به کارگزار
ر) زيان ناشي از خريد تک سهم
ز) کسب بازدهي مناسب
س) کاهش ريسک و افزايش اطمينان خاطر براي سرمايه گذار
ش) تغيير هدف سرمايه گذاري از کوتاه مدت به بلند مدت
ص) کاهش هزينهء معاملات
ض) توجه ويژه به سبد سرمايه گذار
گفتار سوم: مزاياي ارائه خدمات سبدگرداني از ديدگاه نهادهاي مالي سبدگرداني
الف) افزايش معاملات کارگزاري و در نتيجه افزايش درآمد
ب) استفاده از متخصصان مالي در زمينه هاي مختلف و گسترش فعاليتهاي کارگزاري
ج) جذب سرمايه گذاران بيشتر و در نتيجه سرمايه هاي بيشتر
د) ايجاد رقابت بين کارگزاريها در زمينه ي تحليل مالي، بازاريابي و ارائهء خدمات نوين به سرمايه گذاران
ه) کمک به ارتقاء سطح تحليل هاي مالي مخصوصا" در کارگزاريها، هم از نظر کمي و هم از نظر کيفي
مبحث دوم: نحوهء ارائهء خدمات سبدگرداني
گفتار نخست: کليات آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني مصوب / / ( شوراي عالي بورس)
گفتار دوم: مواد مهم آئين نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گرداني مصوب / / (شوراي عالي بورس)
گفتار سوم: دستور العمل اجرايي سبدگرداني مصوب / / (هيئت مديرهء بورس)
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها