عصر مهدويت و حقوق محيط زيست

یادداشت

عصر مهدويت و حقوق محيط زيست سه شنبه, 04 فروردين 1394 ساعت 21:09

(0 رای‌ها)
491 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: دكتر سيد علي رضا حجازي
  • تعداد صفحات: 12
  • حجم: 203 kb
  • شماره ثبت: 1389-10-19-52296

در نوشتار حاضر، براي تبيين وضعيت حقوق محيط زيست در عصر مهدوي، ابتدا به وضعيت حقوق مزبور و اهميت و شرايط بحراني آن در جهان امروز اشاره مي‌شود. سپس براي تشريح بيشتر موضوع در حكومت جهاني موعود، به طور اجمال، ‌اين مسأله در سيرة معصومان عليه السلام بررسي مي‌شود. نتيجه اين بررسي نشان خواهد داد توجه ويژه حكومت مهدوي به موضوع محيط زيست و ارتقاي تعالي بخشي به آن، ريشه در تفكر ناب اسلامي دارد. آن‌گاه به طور ويژه، مبحث حاضر در آموزة مهدوي تحقيق شده و اين نتيجه به دست خواهدآمد كه در عصر ظهور، حقوق محيط مذكور به نحو كامل رعايت شده و حتي موجودات و محيط زيست آن‌ها در گستره‌هايي به وسعت جهان هستي، در حيات مادي و معنوي تكامل يافته به نهايت تحقق استعدادها و قابليت‌هاي بالقوه خويش خواهند رسيد و عالم هستي از هرگونه آلودگي مادي و معنوي، پاك خواهد شد. در خاتمه، برخي ويژگي‌هاي زيست‌محيطي دوران طيبة مهدوي به نحو اجمالي يادآور مي‌شود.بنابراين محيط زيست و موجودات هستي با اين تحول و استحاله ايجابي، به اصل و وضع اصلي و طبيعي و الهي خود باز خواهند گرديد و بنا به تعريف عدل) قرارگرفتن هر چيز در جاي خود و استيفاي اهليت‌ها و استحقاق‌ها) عدالت در‌بارة آن‌ها اجراشده و به نهايت اهليت و سزاواري و تحقق استعدادها و قابليت‌هاي مكنون خويش دست خواهند يافت.
موضوع محيط زيست و ضرورت صيانت و حمايت از آن در تاريخ بشر از اهميت و جايگاهي ويژه برخوردار بوده است، تا جايي كه اين امر، انسان‌ها و جامعة انساني را واداشته است در چند دهه اخير، با وضع مقررات و قواعد ويژه‌اي، حقوق خاصي را تحت عنوان حقوق محيط زيست تدوين نمايند. با اين وجود، هنوز هم بشر مدرن نتوانسته تبعات مخرّب حيات صنعتي، ماشيني و مصرفي خود را بر محيط زيست كنترل كند و جهان، همواره با روند تخريب و آلودگي روز‌افزون محيط مزبور رو‌به‌رو است.
نظر به ضرورت طرح مباحث جديد و گشودن زواياي جديد در حوزه موضوع مهدويت، اين مقاله تلاش دارد نوع نگرش به محيط زيست و جايگاه آن را در حيات طيبة مهدوي بررسي كرده و اين ادعا را اثبات نمايد كه حقوق محيط مذكور و همچنين حقوق كليه جانداران و گياهان در عصر ظهور، به نحو كامل رعايت شده و حتي اين موجودات و محيط زيست آن‌ها در دوران مهدي عجل الله تعالي فرجه به نهايت تحقق استعدادها و قابليت‌هاي بالقوه خويش خواهند رسيد.
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها